Ystads kulturhistoriska förening

Menu
Namnlös bild

Marie Juhlin, ordförande:
Ystads kulturhistoriska förening bildades ursprungligen 1907 och verkar för att tillvarata kulturarvet i Ystad och på olika sätt bevaka de kulturhistoriska intressena inom kommunen. Vi är stolta över staden och tillsammans vårdar vi vår historia. Vi har ett varierat program som hoppas vi intresserar alla och innehåller både kunskap om Ystad och lite utblickar utanför staden. Välkommen till vår förening!