Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Publicerat 17. april 2023, 12:44

Få Ystadsbor känner till att staden har ett helgon!

En av de gråbröder som fördrevs från klostret i Ystad hette Willehad . Hans samtid nämner honom som Willehadus Danus efter hans danska härkomst.

Reformationen drev honom på flykt till Kloster i olika länder dit reformationen ännu inte nått.
Vid hög ålder hamnade han i ett franciskanerkloster i Gorcum i Holland. När reformationen nådde dit blev han 1572 brutalt avrättad med 22 andra olycksbröder.

1867 lät påven Pius lX heligförklara dessa martyrer och franciskanen Willehad från klostret i Ystad blev Sankt Willehadus.

Ikon från Sakramentskirken i Köpenhamn.

Ikon från Sakramentskirken i Köpenhamn.