Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Skrifter

Ystadiana

Ystads kulturhistoriska förening har under namnet Ystadiana producerat årsböcker sedan 1967. Dessa trycks i en begränsad upplaga och kan beställas i samband med betalningen av årsavgiften.

Ystads kulturhistoriska förening har även ett antal andra skrifter och böcker att erbjuda. Dessa kan köpas i Klostret.

Skrifter 1907–2019
Personregister A–B Personregister C–G Personregister H–L Personregister M–R Personregister S–Ö


Ystads Fornminnesförenings skrifter 1907–2019

Innehållsförteckning I MINNESSKRIFT 1907–1917 (1917) Porträtt av föreningens hedersledamöter och styrelse Heribert Brag: Ystads Fornminnesförening 1 [Läs mer...]


Baltzar von Platen

Uppfinnaren som förenklade vår vardag. Bo Willén, 2022. Från kylskåpet till “evighetsmaskinen” Baltzar von Platen (1898-1984) betraktas som en av [Läs mer...]


Till stadens prydnad

Offentlig konst i Ystad. Red. Håkan Nilsson, 2021. Utgiven i samarbete med Ystad Skulpturpark. Föreningen Ystads Skulpturpark arbetar med att in [Läs mer...]


Peter Boisen

Dansken som präglade Ystad. Ivo Holmqvist, 2020. Utgiven i samarbete med Centrum för Öresunds-studier vid Lunds universitet. Under senare hälften a [Läs mer...]


Samuel Moses Marcus

Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad. Ingela Bergils, 2019. I Ystads Fornminnesförenings fotoarkiv finns stads- och porträttbilder [Läs mer...]


Gå i kloster!

Glimtar från 25 års museiverksamhet. Håkan Nilsson, 2018. Läs och njut av Håkan Nilssons fantastiska förmåga att återberätta sina minnen från ett lå [Läs mer...]


Grabrøthrae kloster

Klostret i Ystad 750 år. Red. Therese och Anders Ohlsson, 2017. För 750 år sedan, 1267, grundlades klostret i Ystad. En grupp franciskaner, eller g [Läs mer...]


Den högst originella fröken Charlotte Berlin

Red. Ingela Bergils, Lucas Gölén, Håkan Nilsson, 2016. Utgiven i samarbete med Charlotte Berlins museum i Ystad. Att ge en heltäckande bild av Charl [Läs mer...]


Handbok över gamla Ystad

Red. Ronny Nielsen, 2015. beskriver den gamla byggnationen, dess ägare och byggherrar. Dessutom får gatunamnen sin egen historia berättad. Boken är [Läs mer...]


Himmelskt vackert

Vävnader från Österlen. Red. Ingela Bergils, Lucas Gölén, Håkan Nilsson, 2014. Boken är skriven i samband med utsällningen med samma namn på Klostr [Läs mer...]


Ystads historia i kartor

En resa under 600 år. Red. Per-Axel Sjöholm och Ronny Nielsen, 2013. Utgiven i samarbete med Historiska Media. Ystad har haft stor betydelse för Sk [Läs mer...]


Ystads klosterträdgårdar

och gråbröderna under medeltiden. Barbara Johnson Kihlman, 2012. Ystads klosterträdgårdar utgörs av ett pärlband olika trädgårdar som omger det gaml [Läs mer...]


Hantverkare och företagare i Ystad 1847–2011

Red. Bertil Persson, 2011. Årets Ystadiana handlar om en Ystadförening som funnits sedan 1847 under olika namn; Ystads hantverksfullmäktige, Fabriks- [Läs mer...]


... tacka vet jag bruket

en historia om Köpingebro, Mats Greiff och Jan Thorsson, 2010. Den 9 februari 2006 kom slutet för Köpingebro sockerbruk. Allt gick mycket snabbt den [Läs mer...]


Fotograferna

Hans Permbo, 2009. I denna bok uppmärksammar vi fotograferna i Ystad. Händelserna i och omkring deras liv och gärningar. De kemiska och tekniska föru [Läs mer...]


Makten och heligheten

Stefan Larsson & Mats Anglert, 2008. Precis som Rom skapades inte Ystad på en dag. Den stadsutveckling som en gång började pågår ännu idag. Under [Läs mer...]


De räddade staden

Ystads Fornminnesförening 100 år, red. Roland Jakobsson, Hans Fredriksson och Sten Hagberg, 2007 Förord: Det är svårt att tänka sig ett Ystad utan al [Läs mer...]


Från Latinskola till gymnasium

red. Margaretha Böös-Olsson, Kurt Jeppsson, Sten Hagberg, 2006 ”Man lär så länge man har elever” är en populär travestering på sanningen att ”att man [Läs mer...]


Heliga kläder

red. Håkan Nilsson, Eric Anderson, 2005 Ystadiana 2005 har fått samlingsnamnet ”Heliga kläder” efter den stora utställningen som finns på Klostret i [Läs mer...]


Från torg till torg

red. Bertil Persson, 2004 Idén till att presentera köpenskapen i Ystad under 1900-talet med tyngdpunkten lagd till mellan 1930 och 1960 kläcktes egen [Läs mer...]


Från dårkista till datortomografi

sjuk- och hälsovård i Ystad under 600 år, Kurt Ivarsson, 2003 ”Men fördjupningen i lasarettets 125-åriga historia visar att det finns ingen automatik [Läs mer...]


Ystadiana 2002

red. Roland Jakobsson och Håkan Nilsson, 2002 [Läs mer...]


Uppåt väggarna – bygga och bo i Ystad

Red. Roland Jakobsson, Håkan Nilsson, 2001 Denna årgång av Ystadiana är vårt bidrag till arkitekturåret 2001. I ”gamla Svenska städer” från 1908, bes [Läs mer...]


Österlens folkdräkter

red. Håkan Nilsson, 2000 1999 samlades Skånes kulturinstitutioner kring temat ”Renässans för Skåne”. Initiativtagare var region Skånes kulturnämnd, R [Läs mer...]