Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Om YKF

I över 100 år har Ystads kulturhistoriska förening vakat över Ystads kulturarv. Stadens goda rykte som historisk korsvirkesstad vilar till största delen på föreningens agerande mot rivningar av historiskt viktiga hus och miljöer. Föreningen äger Ystads kulturhistoriska samlingar som vårdas och förnyas i samarbete med kommunens museitjänstemän. Innan klosterstyrelsen uppgick i Ystads kulturnämnd skötte Ystads kulturhistoriska förening verksamheten på klostret. Genom alla år har man utgjort ett viktigt stöd till klostrets verksamhet inte minst när det gäller den löpande dokumentationen av Ystads historia.


Årsmötesprotokoll

Ystads Kulturhistoriska Förening Protokoll fört vid YF – Ystads Kulturhistoriska Förenings 116:e årsmöte, söndagen den 19 mars 2023 på Klostret i Yst [Läs mer...]


Föreningen bildades för att rädda staden

Ystads kulturhistoriska förening bildades 1907 (kallades då Ystads Fornminnesförening) och har sedan dess betytt mycket för Ystads bevarande. Förening [Läs mer...]


Ett omfattande arkiv

Ystads kulturhistoriska förening har sedan 1907 köpt in och bevarat samtliga Ystads arkeologiska och kulturhistoriska föremål. Föreningen äger också e [Läs mer...]


Föreningens verksamhet

Ystads kulturhistoriska förening vänder sig till alla med ett historiskt intresse, unga som gamla. Föreningen utgör också ett ankare för Ystadsbor i f [Läs mer...]


Stadgar

för Ystads kulturhistoriska förening. Fastställda den 28 maj 1907, reviderade den 22 maj 1962, 25 september 1983, 21 september 1986, 22 mars 2000, 8 [Läs mer...]


Styrelsen 2023

Per-Axel Sjöholm Ordförande Marie Juhlin 1:e vice ordförande Anders Ohlsson 2:e vice ordförande Anita Svens [Läs mer...]