Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Rosariet

Sub Rosa- under rosorna – bildades som en ideell förening i januari 2002 på initiativ av museichef Håkan Nilsson och stadsträdgårdsingenjör Per Larsson i samband med anläggandet av ett nytt rosarium i anslutning till Klostret i Ystad.

Tankar hade länge funnits att göra klostrets omgivningar till en oas för såväl Ystadbor som andra besökare. Konstnären Maria Björklund ritade Rosariet och Teknik- och Fastighetsavdelningen planerade och projekterade. Buxbom och rosor planterades.

Den 16 juni 2002 invigdes Rosariet och den 18 maj 2003 invigdes Klosterbrunnen, skulpterad av Camilla Bergman. Sedan dess har tillkommit en kålgård samt en pionträdgård, ritad av trädgårdsarkitekt Barbara Johnson.

Namnlös bild


Namnlös bild


Namnlös bild