Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Föreningens samlingar

I Runda tal innehåller samlingarna ca 55 000 föremål, ca 40 000 glasplåtar och ett betydande arkiv. Innehållet är mycket varierande men är till största delen relaterat till Ystads/sydöstra Skånes historia från forntid till nutid. I samband med nedpackningen har man också en möjlighet att se över samlingarna skick, revidera insamlings- och gallringspolicyn och inspireras till framtida utställningar.

Att vårda bevara, förkovra och tillgängliggöra samlingarna är av stor vikt för att vi skall kunna förstå och förhålla oss till vår lokala historia. De utgör vår minnesbank och sträcker sig från jägarstenålder fram till våra dagar.

De kulturhistoriska samlingarna har ett mycket varierat innehåll. Här finns arkeologi, möbler, dräkter, textilier, gravstenar, leksaker, prydnadsföremål, naturalier, hushållsartiklar, företagsprodukter, musikinstrument m.m.

1990 fick samlingarna ta emot en stor donation av föremål från Ystads gjuteri som ökade på de industritekniska samlingarna avsevärt. Charlotte Berlins samlingar innehåller främst en förnämlig samling dräkter, hattar och skor men även en fin samling lokaltillverkade ståndur och silverföremål.
Konstsamlingarna är också till största delen på olika sätt bestående av verk med lokal anknytning.

Läs mer om vår samlingspolicy och gallring:
Samlingspolicy för Klostret i Ystad
God samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen