Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Ystads Fornminnesförenings/Ystads kulturhistoriska förenings skrifter 1907–2023

Innehållsförteckning

I MINNESSKRIFT 1907–1917

(1917) Porträtt av föreningens hedersledamöter och styrelse
Heribert Brag: Ystads Fornminnesförening 1907–1917
Hjalmar Lindroth: Om namnet Ystad
Folke Hansen: Herrestads härads fasta fornminnen
Oscar Montelius: Stenskeppet vid Kåseberga
Nils Wimarson: Gråbrödraklostret i Ystad
Ewert Wrangel: Altarskåpet från Ystads klosterkyrka
Theodor Wåhlin: Mariakyrkans i Ystad byggnadshistoria
Otto Rydbeck: Predikstolen i Ystads Mariakyrka

II FÄSTSKRIFT tillägnad landshövdingen greven Robert de la Gardie på hans 60-årsdag den 7 augusti 1918

Nils Wimarson: Ystad mot slutet av danska tiden

MEDDELANDE FRÅN YSTADS FORNMINNESFÖRENING NOVEMBER 1928

J. G. Carlsson: Hamnfynden i Ystad 1868–69
Medlemsförteckning

MEDDELANDE FRÅN YSTADS FORNMINNESFÖRENING NOVEMBER 1929

Medlemsförteckning
Egil Lönnberg: En stenåldersplats i Ystads Sandskog
Gustaf Lindgren: Renässansdekorationen vid de skånska 1500- och 1600-talsslotten

III MINNESSKRIFT 1907–1932 (1932)

Fornminnesföreningen i Ystad 1907–1932
Karin Kock: Självbiografiska anteckningar av Gustaf Aulin med inledning och personregister
F. W. Grönwall: Minnen från Ystad under 1800-talets första del av Carl Ludwig Wilkens med personhistorisk och topografisk kommentar samt släktnamnsregister

SKRIFT TILLÄGNAD YSTADS FORNMINNESFÖRENING (1934)

Johan Jönsson: Flygsandsfältet vid Ystad

SKRIFT TILLÄGNAD YSTADS FORNMINNESFÖRENING (1941)

Johan Jönsson: Ystads fasta fornlämningar

IV YSTADS FORNMINNESFÖRENING 1947 (Till föreningens 40-årsjubileum)

N. G. Sandblad och A. Tuulse: Pilgrändsgården i Ystad (1947)
Karl Erik Löfqvist: Nils Gustaf Bruzelius
Medlemsförteckning

V N. G. Sandblad och A. Tuulse: Kemnerska gården i Ystad (1949)

VI N. G. Sandblad och A. Tuulse: Hans Raffns gård i Ystad (1952)

F. W. Morén: Kommerserådet Carl Martin Lundgren

VII FRÅN ÅTTA ÅRHUNDRADEN (1957)

Karl Erik Löfqvist: Ystads Fornminnesförening 1932–1957
Salomon Kraft: S:t Knutssynoden i Skanör den 7 sept. 1256
Sam Cavallin: Bland latinska inskrifter i Ystads klosterkyrka
Gunnar Carlquist: Nicolaus Tryggonius Porta
Paul Bournonville: En häxprocess i Ystad 1636
Sven Carlquist: Rådman Mårten Jönsson och hans almanacksanteckningar åren 1679–1703
Nils Olsson: Urmakare i Ystad

VIII FRÅN KUNGAKVARTER OCH BORGARMILJÖ I YSTAD (1961)

Gunnar Bergström: Tullförvaltarna i Ystad 1658–1900
Sven Carlquist: Karl XII i Ystad
Nils Olsson: De tre guldsmeder Aspelin i Ystad
F. W. Morén: Ystad 1855–1860

IX KRING STADENS TORG (1962)

Sven Carlquist: En återfunnen Ystadshandskrift från 1500-talet
Sven Carlquist: Ett Ystadskvarters historia
Nils Olsson: Guldsmeden Virgilius Caspersson Falk och hans verkstad
J. G. Carlsson: Några minnen från museerna i Ystad åren 1919–1931
Berndt Petersson: Ett hantverkarehem i Ystad i mitten av förra seklet
Inga Hagander: Bidrag till en Ystadbibliografi

X BESKRIFNING ÖFVER STADEN YSTAD, författat år 1793 av George Henric Bæijer (1965)

Sven Carlquist: Författaren och verket
Ystadexemplarets text
P-exemplarets planscher och karta
Ystadexemplarets karta
Nils Olsson: Kommentar till planscherna i Bæijerhandskrifterna
Sven Carlquist: Kommentar rörande kronologin mellan Bæijerhandskrifterna
Gösta Borg: Variantapparat över Bæijerhandskrifterna
Alfabetiskt personregister (med födelse- och dödsår angivna)

XI FRÅN YSTADSSPRÅK TILL STRINDBERGSDRAMA (1966)

Ingemar Ingers: Folkspråket i Ystad
Sven Carlquist: Sparbankskvarterets historia
Sven Carlquist: Om man reste till Ystad år 1713
Hugo Engleson: Koleraepidemin i Ystad år 1853
Sigurd Thomasson: Socialvården i Ystad under 1800-talet
Orvar Nilsson: Dr Anders Eliasson, Strindbergs vän
Nils Olsson: Intressanta nyförvärv till samlingarna

XII YSTADSHISTORIA I STEN av Sven Carlquist och Gösta Borg (1967)

Sven Carlquist: Inledning
Plan över gravstenarna i Mariakyrkan
Gösta Borg och
Sven Carlquist: Mariakyrkans gravplatser och gravstenar
Plan över gravstenarna i Petrikyrkan
Sven Carlquist: Petrikyrkans gravstenar
Inga Hagander: 1830 års beskrivningar över Mariakyrkan och Petrikyrkan
Gösta Borg: Personregister

XIII GULDSMEDER I YSTAD, av Nils Olsson (1968)

Nils Olsson: Ämbete och Skrå – Stadens guldsmeder – Lärlingar och gesäller – Guldsmedsyrkets vanskligheter – Spridning av kyrkligt silversmide – Litteraturanvisningar – Personregister

XIV FRÅN SKILDA EPOKER (1969)

Barbro Sundnér: Två fröjelfuntar i Ystad
Sven Carlquist: Fånge i Sibirien – borgmästare i Ystad
Maria Munthe: Glimtar från 1800-talets Ystad
Ingeborg Borg: Mina barndoms- och ungdomsminnen 1877–1890

XV FEM SEKLER KRING YSTAD (1970)

Ann Marie Frank: Arkeologisk undersökning av kv. Thor nr 6
Britt Thyrén: Restaureringen av Birgittakapellet i Ystad 1969
Gustav Åberg: Studier i stengolv
Birgitta Carlquist: När Skåne blev svenskt
Sven Carlquist: Ett herdaminne från 1750-talets Ystad
Jan Pettersson: Den skånska lanthandlarerazzian kring Ystad 1856
Sigurd Thomasson: Ystadsfädernas första år
Inga Hagander: Bidrag till Ystad-Bibliografi

XVI YSTADIENSKT 1800-tal

Nils Olsson: Charlotte Berlin och hennes i Ystad stiftade museum
Uppfinnaren Oscar Fredrik Jönsson
En målarskola i Ystad år 1883
Slutet gott, allting gott (Spektakelhus och teaterbyggnader i Ystad)

XVII DE YSTADIO (1972)

Karin Andersson: Begynnande stadsarkeologi i Ystad
Sven Carlquist och Birger Blomkvist: De Ystadio, två avhandlingar om Ystad av Nils Lovén
Eskil Borg: Bödels- och rackaryrket i forna dagars Ystad
Sven Carlquist: Invasionen i Ystad år 1676
Sven Carlquist: Skomakarsönerna från Ystad som blev präster
Bertil Erikson: Minnen från barndomens gata

XVIII YSTADIANA (1973)

Sven Carlquist: Carl August Gosselman
Sven Carlquist: Ett giftmord i Ystads brottmålshistoria
Jan Pettersson: Stadsfiskalen Nils Magnus Holm
Agneta Åsgrim: Revhusen, ett fiskeläge inom Ystads gränser
Hanna Borrie: Min skoltid i Ystad
Tommy Puktörne: Nya förvärv till samlingarna

XIX YSTADIANA 1974 (1974)

Sven Carlquist: Maj-Britt von Oelreichs donation
Sven Carlquist: Hjertstedt-Blanxius-Psilander
Karl Erik Löfqvist: Glimtar ur läroverkets historia
Yngve Löwegren: Läroverkets naturhistoriska samlingar
Gösta Jacobsson: Ystads Franska Ångkvarn – ett familjeföretag 1864 –1928
Ebba Christoffersson: Några barndomsminnen från 90-talets Ystad
F. W. Grönwall och Sven Carlquist: Ystadsläkter under trenne sekler (A–E)

XX YSTADIANA 1975

Karl Erik Löfqvist: Knutsgillets historia
Sven Carlquist: Paul Edvard Filén
Torsten Tillander: Några barndomsminnen från Björkliden
F. W. Grönwall och Sven Carlquist: Ystadsläkter under trenne sekler (F–J)

XXI YSTADIANA 1976

Eskil Borg: Den stora plundringen
Nils Olsson: Christoffer Christian Karsten
Sven Carlquist: Prosten Psilanders poesialbum
Ebba Christofferson: En ljusgestalt (August Körling)
Gustaf Näsström: Fritidens morgonrodnad
F. W. Grönwall och Sven Carlquist: Ystadsläkter under trenne sekler (K–P)

XXII YSTADIANA 1977

Eric Anderson: Munken från Ystad, som blev martyr och helgon
Karl Erik Löfqvist: Borgmästarehuset
Sven Carlquist: Ett karolinskt kärleksäventyr i Ystad
Sven Carlquist: En Ystadflickas poesialbum från 1830-talet
Cajsa Lund: Äldre musikinstrument i Ystad
Berndt Petersson: Sparbankens i Ystad 100-årsjubileum år 1927
F.W. Grönwall och Sven Carlquist: Ystadsläkter under trenne sekler jämte släktnamnsregister
Sven Carlquist: Förteckning över innehållet i Ystads Fornminnesförenings skrifter 1907–1977 (I–XXII)

XXIII YSTADIANA 1978

Till minne av Nils Olsson
Sven Carlquist: Förord
Märta Strömberg: En kustby i Ystad – före stadens tillkomst
Birgitta Hulthén: Keramiktillverkning i kv. Tankbåten i Ystad
Gösta Lindeberg: När Sverige styrdes från Ystad

XXIV YSTADIANA 1979

Sven Carlquist: Förord
Nils Olsson: Äldre tiders sjukvård i Ystad
Nils Lund: Krigare och stadsbyggare
Sven Carlquist: Budet om Bornholms befrielse år 1658
Paula Hellsten: Glimtar ur en släktkrönika om familjen Hopp i Ystad
Eugène Flygare: Frivilliga brandkårens stiftare. Apropå kårens 140-årsjubileum
Eva S L Andersson: Bidrag till en Ystad-bibliografi. Litteratur om Ystad i Ystads bibliotek
Sven Carlquist: Ystadsteckningar av Anund Emanuel

XXV YSTADIANA 1980

Sven Carlquist: Förord
Märta Strömberg: Var kustbon fiskare eller bonde? Näringsfång och ekonomi på Tankbåten-boplatsen i västra Ystad
Lennart Geijer: Ernst Sylvan. Dikt och verklighet bakom en romanfigur
Eugen Hemberg: Minnen från August Strindbergs vistelse i Ystad
Bellis Brag-Peterson: Maria Munthes Ystad. Axplock ur en brevsamling
Jarl Ingelf: Musikälskaren Salomon Smith
Sven Carlquist: Ystads Saltsjöbads minnesbok
Sven Carlquist: Charlotte Berlins klocksamling
Karin Månsson: Krukmakareämbetet i Ystad

XXVI YSTADIANA 1981

Sven Carlquist: Förord
Lars-Erik Thunholm: Sveriges första enskilda bank – då och nu
Märta Strömberg: Vattenförsörjning och verksamhet i forntidsbyn. 1980-års fältarbeten i kv. Tankbåten, Ystad
Gösta Lindeberg: Cicignon – än en gång
Hans Holmberg: Om danska teatergrupper i Ystad under 1800-talet
Hans Holmberg: Två märkliga laveringar i Ystads teater. Vad bilderna berättar
Nils Stedt: Brev om min barndoms stad
Bellis Brag-Peterson: Ett konstnärsöde. Det började i Ystad
Ove Freij: Varulven och andra mörksens väsen i Revhusen
Bror Persson: Media Dies. En ”universell veckokrönika” i Ystad

XXVII YSTADIANA 1982

Till minne av Sven Carlquist
Sven Carlquist: Förord
Sven Carlquist: Ystads Fornminnesförening. Några glimtar ur dess
75-åriga historia
Gösta Lindeberg: Riksdagsval i Ystad 1720
Karl-Erik Löfqvist: Om skoltal – andras och egna
Emil Schiött: En dikt ”Från Ystad”. Med inledning av Karl-Erik Löfqvist
Olof Olsson: Bodgosse hos Brϋdigam. Några minnesanteckningar från1870-talets Ystad utgivna av Sven Carlquist
Sven Carlquist: Piratens pojkstreck i Ystad
Stig Salomon: Ystadsminnen
Tomas Svensson: Sam Stadener i Ystad
Nils Stedt: När Skandias agentur i Ystad blev 100 år
Gustaf Hultström: Berghmanska magasinet i Ystad
Sven Carlquist: Ystadannonser från 1907
Sven Carlquist: En unik Ystadkarta från 1843

XXVIII YSTADIANA 1983

John Anderson: Förord
Theodor Tufvesson: Jag minns Dig, Ystad
Wahlborg Nilsson: S:ta Maria kyrka
Karl-Gösta Alvfors: Strejken vid Malmö – Ystads järnväg i maj år 1906
Gunnar Lundquist: Ett gammalt hus vid Tullgatan
Kjell Barnekow: Om Ystads bibliotek
Salomon Kraft: Läroverkselev i Ystad 1908–1916
Knut Haglund: Året var 1882
Wilhelm Sjöberg: Från Planteringsdirektionen till Planteringsvännerna
Theodor Tufvesson: Stadsresan
Karin Månsson: Att resa förr var att fara illa
Hans Holmberg: När några utvalda Skånebostäder skulle få en ”stående teater”
Hans Holmberg: Bilder som går igen
Sigfrid Svensson: Såsom jag minns Gerhard Wihlborg
Lennart Geijer: Att åka i stans enda hiss var söndagsnöje i Ystad
Bellis Brag-Peterson: Återkomst till Ystad var återuppståndelse
Östen Persson: Livet självt håller de bästa lektionerna
Bertil Weibahr: Sjöpostförbindelsen Ystad – Wittow, ett 300-årsminne

XXIX YSTADIANA 1984

John Andersson: Förord
Lars Larsson och
Mats Larsson: Flintyxor, skoskav och massor av stolphål
Lars Larsson: Spår efter Ystadtraktens äldsta invånare
Roland Jakobsson och
Knut Haglund: Två jubilarer
Lennart Geijer: Ystadsläkten Krumlinde i allmänhet och Augusta Krumlinde i synnerhet
Marianne Celander: Anna Q. Nilsson – stumfilmstjärna från Ystad
Sture Petrén: Filosofen i Gaffelgränd kände människorna på skorna
Inga Tidblad: Min tepassion fick jag hos mormor i Ystad
Lennart Håkansson: Mitt Kåseberga
Gunnar Lundquist: Ystad 1765 och 1840
Gustaf Åberg: Örumshuset – ett husmanshus på slätten
Karin Månsson: Elnas hus
John Cederholm: Hantverkarnas arkivmuseum
Olov Sterner: Vandring i Ystads parker
Arvid Gussing: S:ta Maria tiondekammare
Verksamhetsberättelse för år 1983

XXX YSTADIANA 1985

John Andersson: Förord
Birger Blomkvist: Ur ett skolbiblioteks historia
Lars Larsson: En barngrav från jägarstenåldern
Karl-Gösta Alvfors: Genarp – Ystad. Ett järnvägsprojekt som stannade på embryonalstadiet
Will Sjöwall: Smugglardramat i Ystad 1835
Ove Freij: Ur mitt minnes album
Sickan Edfeldt: Några minnen från min barndom på gasverket
Gunnar Lundquist: Mandelgrens slöjdskola i Ystad
Ellen Bengtsson: Det var en gång en skola
Nils Törnblad: C.G. Öhrström och leksaksfabriken i Ystad
John Andersson: Fängelset Hvita Briggen
Bertil W. Rydell: Ur en landsfiskals dagbok
Göran Löfdahl: Ystads Konstmuseum och Turistbyrå. Tal vid återinvigningen 16 mars 1985
Jan Torsten Ahlstrand: Det förnyade konstmuseet

XXXI YSTADIANA 1986

John Andersson: Förord
Till minne av Karl-Erik Löfqvist
Lars Larsson och
Mats Larsson: Stenåldersbebyggelse i Ystadsområdet
Mats Larsson och
Deborah Olausson: Bönder och handelsmän under vikingatiden vid Mossby i sydligaste Skåne
Märta Strömberg: Inblick i Fröslövs forntid. Frågor kring insamlade fornsaker
Karin Månsson: Fritiden 1936 – dags att minnas
Gunnar Thunell: En unik samling dokument
Carl Johan Bökwall: Skolpojke i Ystad på 1910-talet
Gunvor Ahlner: Något från en häradsrätt – med mina mått mätt
Bo Israelsson: Tosterup – Birgittakapell. En studie om Vittskövlemästarens bilder i Tosterups kyrka
Hans Högasten: Historien om ett gammalt Ystadföretag
Karl Lindholm: Verser till vinet och Ystad
Verksamhetsberättelse för år 1985

XXXII YSTADIANA 1987

John Andersson: Förord
Till minne av John Andersson
Mats Larsson: Människor vid en havsvik. Stenåldersboplatser vid Kabusa, St. Köpinge socken
Lars Larsson: Hus över stenåldersgrav. En grav från båtyxekultur vid Ullstorp, södra Skåne
Märta Strömberg: Vikingatidsspännen från Ystad
Ove Freij: Revhussnack och Ystadminnen
Gunnar Lundquist: Bååthar i Ystad
Gunnar Lundquist: Gamle herrn, hans bank och hans familj
Gunnar Lundquist: Turisthandbok 1875
Konrad Persson: Revhusfisket i början av seklet
Erland Bröchner-
Ohlsson: Det Ohlssonska klockgjuteriets historia
Sigfrid Skog: Från en kuskbock
Gunnar Berntson: Ystads hamn i senare tider
Gun Smitt: Gustaf Henric Lundqvist alias Sebastien Voirol från Ystad
Staffan Ehnbom: Med järnvägen för turismen

XXXIII YSTADIANA 1988

Roland Jakobsson: Förord
Gunnar Lundquist: Jacob och Clara Lachmann
Märta Strömberg: Korta säsongsuppehåll eller halvpermanenta bosättningar? Några fyndplatser från yngre stenålder vid Hagestads mosse
Hans E. Sköld: Tidiga förbindelser mellan Skåne och Sydösteuropa
Gunnar Lundquist: Lilla Tvären – den försvunna byn
Cecilia Hildeman Sjölin: Borgmästarehusets muralmålningar
Augusta Molin: Augusta Molins anteckningar om sin barndom och släkt från slutet av1840-talet till mitten av 1860-talet
Yngve Tidman: Skomakarepågen som blev rikshushållare
Thomas Nydahl: Ditte Cederstrand
Wilhelm Sjöberg: Unik konstutställning i Ystad för 75 år sedan
Bertil Green: Militära försvaret i Ystad
Sten Tesch: En slättbygd vid kusten under brons- och järnålder – arkeologiska undersökningar inom ramen för Ystadsprojektet (B 3)
Förteckning över Ystads Fornminnesförenings skrifter 1978–1987 (XXIII–XXXII)

XXXIV YSTADIANA 1989

Roland Jakobsson: Förord
Ronnie Liljegren: Ystad Sandskog – geologisk bakgrund
Mats Larsson: Stenåldersjägare i Ystad Sandskog
Wilhelm Sjöberg: Från flygsandsfält till fritidsparadis
Kurt Ivarsson: Faunan på Öja mosse och i Ystads Sandskog
Elsa Nilsson f.
Bengtsson: Några tillbakablickar på mina somrar i Sandskogen Anna-Lisa
Kellerman-Månsson: Sommarserveringarna i Ystads Sandskog. Några minnesbilder
Axel Sandstedt: Saltsjöbad och isbjörnsdopp
Curt Wallin: Kring Ystads medeltida historia
Anders Löfgren: Från fiskebodar till parkeringshus
Hans E. Sköld: Om invasionen i Ystad 1676, Gustav Gyllenpatron och Olof Palme
Marianne Celander: Tornväktaren – en lurblåsare i tiden
Görrel Lilja: ”Svanhuset” på Marsvinsholm
Karin Månsson: Kring ett nyförvärv
Märta Strömberg: Naturupplevelse och kunskapssökande vid Ales stenar

XXXV YSTADIANA 1990

Bertil Göransson: Förord
Åke Sundström: Jag och Ale
Bengt Pamp: Namnet
Jan Bergström: Ett geologiskt studium av Ales stenar
Märta Strömberg: Vikingamonument eller maktsymbol i bronsåldersbygd?
Curt Roslund: Ales stenar i ett vidare perspektiv
Gustaf Åberg: Kring Ales stenar. Saga och sanning om skeppssättningen vid Kåseberga
Anders Österling: Ales stenar
Lennart Håkansson: En f.d. kåsebergabos minnesbilder från Ales stenar
Hans Holmberg: Vid Ales stenar
Hans Alfredson och
Kim Meurling: ”Bästa vägen till. . .” – Ales stenar
Kungl. Vitterhets-,
historie- och
antikvitetsakademien: Ales stenar vid Kåseberga

XXXVI YSTADIANA 1991

Karin Månsson, Roland Jakobsson, Ingvar Lundh: Förord
Wilhelm Sjöberg: Revhusen – fiskeläge i Ystad. Uppkomst – Storhetstid – Nedgång
Claes B. Persson: Ystad, något om bevaringsarbetet, dess upprinnelse och problematik
Kurt Ivarsson: Gården 131 i kv. Magnus säte för ”folket” i Ystad
Kurt Ivarsson: Lyktetändaren i Ystad är nu ett minne blott liksom snart gasen
Kurt Ivarsson: Sagan om renässanshuset i Garvaregränd
Gunnar Thunell: Ett gammalt apotek
Peter Andréasson: Hvita Briggen seglar vidare
Einar Lundberg: Berömdheter i cell 19
Kurt Ivarsson: En vandring längs åar som inte längre finns
Margareta Rasmuson: Grefve Hårds lefverne
Einar Höier Harksen: Commercerådet Carl Martin Lundgren i Ystad. – En av förra seklets stora svenska män –
Curt Borgenstam: Cederholms ångbil. Tillkomsthistoria
Hans E. Sköld: ”Disas ting” i Svarte
Märta Strömberg: Åter till Ales stenar
Curt Roslund: Nytt ljus över frågan om Ales stenars ålder
Barbro Edlund: Ystads latinskola
Karin Månsson: Några notiser kring handskmakareämbetet i Ystad

XXXVII YSTADIANA 1992

Sten Hagberg: Förord
Jørgen Nybo Rasmussen: Franciskanerne i Ystad
Anders Reisnert: Franciskanerklostret och aristokratin
Boel Almqvist: Några problem rörande franciskanerordens medeltida byggnadsskick i Norden
Wilhelm Sjöberg: Klostret överlevde två rivningsbeslut
Gustaf Åberg: Ung man går i Kloster. En 50-årsrapsodi
Bengt Wehlin: Att leva som franciskan idag

XXXVIII YSTADIANA 1993

Roland Jakobsson och Ingvar Lundh: Förord
Wilhelm Sjöberg: Stiftelsen Fridhem och lagman Sylvan
Majken Törnblad och John Cederholm: Östra Förstaden – Tillkomst och utbyggnad
Majken Törnblad: Ystads Barnhem
Claes B. Persson: Östra Förstaden, något om dess stadsplan och historia
Sven Evander: På Haquin Lecanders tid. Ett och annat från kyrkolivet i Ystad under 1700-talets förra hälft
Gunnar Lundquist: Gustaf Bong – en man och hans verk
Edvard Solli: Tullen i Ystad före år 1900
Knut Alfred Ohlsson: Fyrtioåtta år i vapenrocken. En samling ljusa och mörka minnen från gångna tiders militärliv
Gustaf Hultström: Södra skånska regementets tid i Ystad åren 1928 – 1982
Claudius H. Riegler: Invandrare i Ystad 1935 – 1992
Rudolf Albrecht: En invandrare berättar: härkomst, utbildning och yrke
Herbert Aldenbjörk: Orkesterföreningen i Ystad
Cajsa S. Lund: Kultföremålet från Balkåkra – solsymbol. fältaltare, ljudredskap eller vad?

YSTADIANA 1994 ”TEATER I YSTAD

Lennart T:son Lundberg och Roland Jakobsson: Förord
Hans Holmberg: Gycklare gäckar kyrkan
Ingvar Lundh: Från rådhusvind till teaterhus
Signaturen Armand SDS 1939: Teaterbranden försäkringsbedrägeri
Olle Svensson: Nyårsrevyer, Brecht och O’Neill
Olle Svensson: Krönikespel på helig mark
Richard Bark: Experimentet som blivit institution
Arne Ericsson: De kom, sågs och spelade
Wilhelm Sjöberg: En historisk kväll
Claes B. Persson: Mer än en landsortsteater
Per Edström: Ett unikt scenmaskineri
Bertil Behring: ”Morbror Carl” – teaterkonstnären
Bo Frostmo: Teater på tre man hand
Ulla Winberg och Bo Frostmo: Föreningar som samverkar
Sven Tollin: Åh sicken fest!

XL YSTADIANA 1995 ”IDROTT I YSTAD

Per-Erik Landqvist: Introduktion
Bertil Göransson: Visst är idrott kultur
Ystads OS- guldmän
Wilhelm Sjöberg: Så kom idrotten till Ystad
Wilhelm Sjöberg: Revhusen – idrottens vagga
Sven Ingvar Jönsson: Idrottsplatsen – ett andra hem
Per-Erik Landqvist: Idrottens hallar och fastigheter
Wilhelm Sjöberg: Idrottens försörjning i dåtid
Per-Erik Landqvist: Idrottens försörjning i nutid
Per-Erik Landqvist: Idrottens arrangemang
Jan Andersson: Förste sportjournalisten i Ystad
Åke Magnusson och Åke Dahlgren: Journalistminnen
Lennart Strandberg: Journalistprofil
Carl-Gustaf Stenfeldt och Per-Erik Landqvist: Ledarprofiler i Ystads IF
Yngve Tidman och Per-Erik Landqvist: Ledarprofiler i IFK Ystad
Per-Erik Landqvist: Badminton
Johan Ohlsson: Basketboll
Peter Hellemarck: Bordtennis
Thomas Persson: Bowling
Bertil Persson: Cykel
Karl-Axel Olsson: Sverigeloppet – cykel
Bertil Åkerman, Per-Erik Landqvist, Torsten von Wachenfeldt, Erik Persson och Thorsten Frennstedt: Fotboll
Claes B. Persson och Per-Erik Landqvist: Friidrott
Staffan Kaping: Fäktning
Lars-Olof Dahlin och Per Guldstrand: Golf
Jea Jonsson: Gymnastik
Sigurd Thomasson, Carl-Gustaf Stenfeldt, Per-Erik Landqvist och Wilhelm Sjöberg: Handboll
Emma Lavesson: Hästsport
Johan Ohlsson: Innebandy
Jan Ohlsson: Ishockey
Bertil Persson: Boxning – Brottning
Torsten von Wachenfeldt: Kraftsport – Judo och Ju-jitsu, Karate, Styrkelyft
Stig Edgren: Militär idrott
Inge Mårtensson och Magnus Månsson: Motor
Sven I. Jönsson: Motionsidrott – Korpen
Torsten von Wachenfeldt: Motionsidrott – Friskis & Svettis
Karl-Axel Olsson: Motionsidrott – En svensk klassiker
Håkan Blixt: Motionsidrott – Stafett – Maran
Per-Erik Landqvist: ”Wachen” – världsmästare i friskvård
Torbjörn Rix: Orientering
Jan-Åke Borgström: Segling
Anders Nygren: Simning
Erik Eriksson: Skolidrott
Sven I. Jönsson: Skytte – gevär
Bertil Persson: Skytte – pistol
Bo Bergkvist: Squash
Lennart T:son Lundberg:Tennis
Per-Erik Landqvist: Volleyboll
Ystadianas författare 1995
Per-Erik Landqvist: Idrottens stödtrupper

YSTADIANA 1996

Zoltan Orban: Renässansborgen blommar upp
Sven Rosborn: Från Berghusgård till Bjersjöholm
Sven Rosborn: Att datera ett slott
Claes B. Persson: Historien ”sitter i väggarna”
Sven Rosborn: ”Husesyn” på 1690-talet
Sven Rosborn: Vin, kvinnor och – bön
Sven Rosborn: Slottsliv till vardags. Herrgårdsfolk i början av 1800-talet
Sten Hagberg: Så bröts ”järnridån”
Gunnar Lundquist: Månghundraårig mölleepok
Märta Rosensköld: Örter i människans tjänst
Sven Mattiasson: Gråbrödraklostrets örtagård
Eskil Borg: Ystad – en prövad stad under Horns krig
Ingrid Kronvall: Skyddsplanteringen som blev fritidsparadis. Sandskogen och dess bebyggelse

YSTADIANA 1997

Stig Edgren: Kasernområdet i Ystad 100 år
Eskil Borg: Ystad och nordiska sjuårskriget
Peter Larsson: Sjörups gamla kyrka – 800-årigt kulturminne
Kurt Ivarsson: Stirpes rariores Territorii Ystadiensis
Märta Strömberg: En arkeolog ser på vävspännare
Gunnar Lundquist: ”Skånes Trouville” fyller 100 år
Håkan Nilsson: 150 år ”under hatten”
Wilhelm Sjöberg: Hantverksarrangemang som gått till historien
Lars-Arne Gabrielsson: Medeltida regenter ”går igen” i norra Ystad

YSTADIANA 1998 ”MUSIK I YSTAD

Greger Andersson: Stadsmusikanter, organister och tornväktare
Bengt Ericsson och Lisbet Lindgren: ”Rusken”, ”Jesperskan”, ”Nels Spel” och andra spelmän i Ystadbygden
Gitte Pålsson: Folkmusik från fjärran
Herbert Aldenbjörk: Ystad som musikmiljö under några sekler
Ingvar Cederberg: Taktfasta toner på marsch och konserter
Claudius H. Riegler: Folkkonserter med ”örongodis”
Jussi Björlings memoarer: Ystad – avstamp till den stora operavärlden
Johanna Lundgren: Sagostunderna – plantskola för Ystadmusiker
Ulla Forshell: Det började med några slitna grammofonskivor
Bosse Bergkvist: Regionmusiken – Ystads Musikavdelning
Herbert Aldenbjörk: Kommunala musikskolan – mycket mera än musik
Per-Erik Sjösten: Från Lyran till Big Blowin´ Band

YSTADIANA 1999

Jessica Thernström: PERSÖNER, ett företags historia
Översikt
Från marknadsplats till industristad
Carl Persson och hans familj
Carl Persson & Söner 1910 – 1930
Huvudkontoret på Röda Bodarna
Carl Persson & Söner som arbetsplats
Återvinningsverksamheten
Avdelning L – textilavdelningen
Återvinningen av plast
Avdelning M – metall- och järnskrot
Fartygsupphuggningen
Pappersavdelningen – avd. PA
Avdelning D – diverseavdelningen
AB Avfallsråvaror – inköpsorganisationen
Bilfragmentering i Halmstad AB
Metallåtervinning AB
Helsingborgs Återvinnings AB
Reci AB
PLM övertar aktierna i Persöner Återvinning AB 1974/75
Beskrivning av varuslag i återvinningshandelns sortiment
Handels- och industriföretag
AB Henning Ekbergs Eftr:
Fiberduk AB
Agenturavdelningen
Wiraco SA
AB Fundo
Alvesta Gjuteri AB
Avdelning S – spåravdelningen
Persöner Spårteknik AB
Persöner Mekaniska Verkstad AB
Persöner Materialhantering AB – PMH
Ystad – Metall AB
Y-Man Inredningar AB
Rekord-Kem AB
Lamellplast AB
AB Lito-Plast
Börsintroduktionen 1973
Destruktions System AB och Miljöteknik
AB Athena
Persöner Energiåtervinning AB
Persöner Elementform AB
Persöner Converting AB
Iowa Hydraulic AB
CA-Verken AB
Maskin AB Rapid
AB Värnamo Gummifabrik
Karner & Co AB
Försäljningen av Persöner
Lennart Nilsson tillträder som VD
Hans-Eric Ovins tacktal i samband med Åke Raihles avgång som
ordförande i Persöner AB
Företagen idag – 1999
Källförteckning

YSTADIANA 2000

Håkan Nilsson: Förord
Frans Lindberg: I bröllopsgården
Håkan Nilsson: Röepäls, klut och skörtatröja
Tonie Lewenhaupt: Fyra tankar om folkdräkt
Christina Lindvall-Nordin: Bredhöftade matronor i tjocka kjolar
Annhelén Olsson: Med glitter och blänk på bröstet
Annhelén Olsson: Skånska spedetröjor
Pernilla Rasmussen: Flasketröja och skjörttröja
Håkan Nilsson: ”En gniden vit stor tillskapad duk på hufvudet…”
Märta Rosensköld: Att sätta upp en skånsk klut
Britta Hammar: Den första högtidsdräkten
Britta Hammar: Dopmössa, solbränd, gammal och skör
Britta Hammar: Ett fynd i en utklädsellåda
Britta Hammar: Margareta Trolles spets
Barbro Nyberg: Spetsarna till heders igen!
Anna Greta Edman: Grafisk analys av frihandsknypplade spetsar.
Karin Månsson: Kring ett nyförvärv

YSTADIANA 2001

Roland Jakobsson: Förord
Håkan Nilsson: Färjeterminalen
Claes B Persson: Rune Welin och Ystad
Anna Grosskopf: Ystadsbornas konstmuseum
Kajsa Bjurklint: Lundgrens palats och Öja slott
Bengt Svedrell: Järnvägsbyggnader i Ystad
Björn Bjelke-Holterman: Gamla Rådhuset

YSTADIANA 2002

Håkan Nilsson, Roland Jakobsson: Förord
Anna Sandberg: Ett borgarhem från 1800-talet
Hans Permbo: Mannen bakom Ystads äldsta familjeporträtt
Per-Erik Sjösten: Thorssons sista år
Sven-Eric Erlö: Klockare, organister och kantorer i August Körlings led
Pär Bjelvehammar: Knut Swensons ”Minnesalbum”
Kurt Ivarsson: Fånggevaldigerstationen
Gunnar Lundqvist, Bo Bjelvehammar: John Tengberg – ett porträtt
Carl Roslund: Gåtan Ales Stenar
Per Karsten, Bo Knarrström: En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären
Yngve Tidman: Klassresan
Herbert Aldenbjörk: Hemvärnets musikkår i Ystad
Lars O. Dahlin: Noteringar ur Räkenskaps-Bok wid S:te Knuts Laget uti Ystad

YSTADIANA 2003

Kurt Ivarsson: Britt Hansson, vårdbiträde och städerska, minns vården på 1930-talet.
Kurt Ivarsson: Axel Tornberg, överläkare, första medicinaren då lasarettet delades.
Kurt Ivarsson: Greta Mårtensson, ekonomiföreståndare och födoutvecklare.
Kurt Ivarsson: Estenhistorier.
Kurt Ivarsson: Ivan Fischer, siste stadsläkaren. Blev husläkare för Revhusborna.
Kurt Ivarsson: Bertil Warvsten, sjukhusets förste gynekolog.
Kurt Ivarsson: Yvonne Bodeborn, barnmorska i brytningstid. Så revolutionerade Signe Jansson förlossningen.
Kurt Ivarsson: Mindre risk föda på litet BB. Barnläkaren Håkan Simonsson granskar statistiken.
Kurt Ivarsson: Ystads BB, kampen mot nedläggning.
Kurt Ivarsson: Marianne Brunestam, psykiatrin i Ystad, ett stormande hav.
Kurt Ivarsson: Agneta Hagström, Ystads första dietist.
Kurt Ivarsson: Sven-Bertil Persson, sjukvårdspolitiker i omstörtande tid.
Kurt Ivarsson: Karin Henningsson, så försvann gula huset.
Kurt Ivarsson: Stefan Bergström, sjukhusdirektör skådar framåt.
Anders Evander: Anders Eliasson, lasarettsläkare i Ystad 1878-1900, den förste läkaren på länslasarettet, Strindbergsvän och Nietzchean.
Torsten von Wachenfeldt: Adolf von Wachenfeldt, lasarettets andre läkare. ”Min farfar.”
Personalia: Adolf von Wachenfeldt.
Anders Biörklund: ”Min far Esten Biörklund”. Tredje mannen i trion av ensampionjärer.
Gustav Tallroth: ”Min far Allan Tallroth”.
Anders Evander: Kirurgin i Ystad under ett kvarts sekel.
Bertil Holtz: Anestesikliniken i Ystad. Det började 1967.
Elsebet Borg: Smärtmottagningens historik.
Gustav Tallroth: Medicinkliniken, de senaste 25 åren.
Håkan Simonsson: Barn- och ungdomsmedicin.
Eva Berlitz: Barn- och ungdomspsykiatrin.
Göran Harsten: Enheten för Öron- Näs- och Halssjukdomar.
Bertil Gårdmark: Ögonkliniken på Lasarettet i Ystad.
Krister Wulff: Ortopedisk verksamhet.
Åke Rimne: Geriatrik och rehabilitering.
Ingemar Nordblom: Röntgen de senaste 25 åren.
Lena Svensson: Laboratoriet och blodcentralen, utvecklingen 1963-2003.
Ulla Persson: Kuratorverksamheten 1966-2003.
Lena Nilsson: Omvårdnad – en egen profession.
Monica Knutsson-Hall: Arbetsterapins historia och utveckling.
Gerd Lindh: Sjukgymnastikens historia och utveckling.
Per Lilja: Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt 1996-1999.
Bengt Viterius: Framtidsbild 1978 – tillbakablick efter 25 år.
Bengt Ekstrand: Personförteckning.
Jan Widenheim: Folktandvården i Ystad.
Bengt-Ingvar Olsson: Apotekare i Ystad.
Bengt-Ingvar Olsson: Sjukhusapoteket i Ystad.

YSTADIANA 2004 Från torg till torg

Roland Jakobsson: Ingvar Lundh
Bertil Persson:
Österportstorg sid. 8
Kvarteret Adolf sid. 15
Per Hälsa sid. 33
Kvarteret Carl sid. 37
Kvarteret Erik sid. 49
Kvarteret Fredrik sid. 63
Kvarteret Lars sid. 73
Kvarteret Knut sid. 85
Kvarteret Magnus sid. 95
Kvarteret Ubbe sid. 107
Kvarteret Valdemar sid. 119
Stortorget sid. 129
Kvarteret Thor sid. 151
Kvarteret Stenkil sid. 161
Kvarteret Qvirites sid. 165
Kvarteret Frigga sid. 171
Kvarteret Gunilla sid. 177
Kvarteret Paul sid. 179
Kvarteret Emil sid. 183
Hamntorget sid. 187

YSTADIANA 2005 ”HELIGA KLÄDER

Roland Jakobsson, Håkan Nilsson: Varför heliga kläder?
Ingmar Svantesson: Heliga kläder – finns det?
Ingmar Svantesson: Fattigdom, kyskhet och lydnad.
Henrik Roelvink: Kloster i Lunds ärkestift.
Irene von Görtz-Wrisberg: Franciskus bröder i Ystad.
Eric Andersson: Munken från Ystad, som blev martyr och helgon.
Nils-Arvid Bringéus: Prästens kläder.
Mari-Louise Franzén: Mässhaken – liturgins förnämsta plagg.
Margareta Ridderstedt: Skyddsänglarna i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm.
Brita Hammar: Kronovalls katolska kapell.
Mailis Stenman: Fyra mässhakar, en röd, en svart, en vit och en violett på villovägar.
Tonie Lewenhaupt: En kula i kristall.
Tonie Lewenhaupt: Tidlösa systrar.
Tonie Lewenhaupt: Kallets uniform.
Håkan Nilsson: När jag klär mig.
Anders Arborelius: Heliga kläder – något om klädedräktens teologi.
Ingela Bergils: Kyrklig textilkonst från Österlen.
Nils-Henrik Nilsson: Talande textilier.
Britta Hammar: Pällen från Vittskövle.

YSTADIANA 2006 ”FRÅN LATINSKOLA TILL GYMNASIUM

Margaretha Böös-Olsson: En fjärran spegel – skärvor från det förflutna.
Kurt Jeppsson: Från lärdomsskola till en skola för nästan alla.
Bertil Hansson: En dag på Högre allmänna läroverket i Ystad.
Kurt Jeppsson: Realskolan.
Rut Rosenqvist Knapp: Minnen från den femåriga realskolan på Högre allmänna läroverket i Ystad.
Sven Evander: Han som hade tur – eller vad ett oförtjänt ”A” kan leda till.
Marianne Rönnbom: Realskola – grundskola.
Kurt Jeppsson: Invigningen av absidiemålningen på läroverket den 9 november 1937.
Ingemar Bjernert: Student 1940.
Ingemar Bjernert: 50-årsjubileum den 26 maj 1990.
Stig Carlsson: Ystadsstudent 1941.
Kjell Tånnander: Student 1946.
Staffan Björnberg: Student 1960.
Ingemar Ihse: Från flasktvättare till kirurgprofessor.
Rolf Gustavsson: Student 1966.
Margaretha Gundel: Tiden på Gymnasiet 1966 – 1969.
Anders Rosenqvist: Om min tid på och efter ÖP.
Susanna Häggel: Framtiden – nu är vi där.
Ulrica Mårtensson: Livet efter gymnasiet.
Bertil ”Kitte” Persson: Läroverket.
Per Lennart Ohlin: Sjöberg – tama djur och vilda örter.
Sven Anders Sölveborn: Fenomenet Utposten – Sveriges bästa och största skoltidning
Bert Hansson: Park nu – då.
Margaretha Böös-Olsson: Sjung om studenternas lyckliga dar.
Majken Törnblad: Minnen och karikatyrer.
Anders Evander: Föreningen Ystadsstudenter.
Kurt Jeppsson: Kuriosa och klipp kring läroverket.
Annika Becker: En gymnasieskola för alla.

YSTADIANA 2007 ”DE RÄDDADE STADEN

Thomas Lantz: Förord
Bo Bjelvehammar: Kantat vid ett enda tillfälle.
Fornminne – att bestämma och belysa ett ord.
Att efterforska, undersöka, bekantgöra och försköna.
100 år – sex ordföranden.
Claes B. Persson: Ett levande arv i ständig förändring.
Carin Bunte: Ystad – en vacker täck liten stad.
Ingela Bergils: Ystads minnen.
Kristina Buhrgard: Den pedagogiska verksamheten vid Klostret i Ystad
Bengt Svedrell: Minnesmärkta släkter i 1800-talets Ystad.
Bo Bjelvehammar: Alla längtar efter någon att tala med.
Gunnar Ståhl: Resenärer med postjakt mellan Ystad och Tyskland 1683 – 1861.
Anders Ödman: Jerusalem i Vitaby.
Dan Johansson: Roggegården i Ystad.
Jan-Olle Persson: 50 år som bygdens skildrare.
Författarregister

YSTADIANA 2008 ”MAKTEN OCH HELIGHETEN

Per-Axel Sjöholm och Håkan Nilsson: Förord
Stefan Larsson och Mats Anglert: Makten och Heligheten
Stadens arkeologi & arkeologins städer
Skånska städer och ett slags forskningsöversikt
Nya synvinklar
Aktörerna
Landskap
Före Ystad
Bebyggelser
Gravar och kontaktytor
Kommunikation
Maktens platser
Ett politiskt landskap
Platsen Ystad
Sillfiske och lerbottnar
Handel och handlande
Gestaltningen av staden
Skapa stadsplan
Uttryck för en livsstil
Förebilder
Gatunätet och kommunikationsleder
Den äldsta bebyggelsen
Avgränsningar
Stadens kyrkor
Torget
Krenelering och borgen
Framgång
Klostret i Ystad
Kristendom och ideologi
Städernas apostlar
Franciskanernas ”Kritiska framgångsfaktorer”
Konventets byggnadshistoria
Bröderna som aktörer
Makten och Heligheten

YSTADIANA 2009 ”FOTOGRAFERNA”

Per-Axel Sjöholm, Håkan Nilsson: Förord
Hans Permbo: Fotograferna
Den långa vägen
Ystad 1845. Reinhold möter familjen Berlin
Omkring hundrafemtio år senare i Ystad
Våtplåten
Den noble och mångsidige Marcus
Fotopapper på ägg
I änkeprostinnans trädgård
Den lagringsbara torrplåten
Axel Carlborn, Gellberg och Svensson
Kamerans genombrott
Carlborn flyttar ner
Fotograf Gunnar Harnesk
Fotograf Nils Gisselqvist
Färgfotografiets födelse
Autokromen
Då Ystad blev med färg
En stadsvandring i färg 1928
Cronquist och Ohlsson
Landsortsfotografen Emma Nordal
Polyfoto
Historien om Greta Andersson
Carl Fredrik Ohlsson
Bilden berättar
Slutord
Register

YSTADIANA 2010 ”…tacka vet jag bruket”

Per-Axel Sjöholm, Håkan Nilsson: Förord
Mats Greiff, Jan Thorsson: Sockertillverkningen i Europa.
Det började med Napoleonkrigen.
Vem var Jacob Lachmann?
Ägarna till Köpingebro sockerbruk och deras sätt
Att leda verksamheten.
Vilka var arbetarna och varifrån kommer de?
29 olika yrkesbeteckningar
Ett fåtal kvinnor anställda på sockerbruket
Hårda bud! Om fabriksarbetarnas förening vid bruket.
”Disponenten var enväldig”.
Listan på disponenter under sockerbrukets drygt hundraåriga historia.
13 intervjuer med anställda på sockerbruket.
Ivar Björk, sockerbruksarbetare från 1932 till 1971.
Bruket skapade Köpingebro.
”Det var fotboll vi hade härute, det fanns inte så mycket annat”.
Folkets park i Köpingebro.

YSTADIANA 2011 ”Hantverkare och företagare i Ystad 1847 – 2011”

Bertil Persson: Sjätte Ystadsboken
Per-Axel Sjöholm, Håkan Nilsson, Ingvar Öberg: En tidsresa i närlingslivets spår
Ingvar Öberg: 164 år av företagande
Allan Håkansson: Stolt över 45 år i Ystadföreningen
Bertil Persson: 164 års Hantverks- och Företagarhistoria
Bertil Persson: Ordföranden 1847 – 2011
Bertil Persson: Villa Frida
Johan Cederholm: Här speglas en svunnen tid
Bertil Persson: Föreningens donatorer
Ur minnesskrift: Sång och musik
Bertil Persson: 140-årsjubiléet
Elva Andreasson: Damklubben
Allan Håkansson: Hantverkarnas Bowlingklubb – YBS
Bertil Persson: Ur och Optik
Bertil Persson: Så fortlever Persönerandan
Bertil Persson: Bagerier
Bertil Persson: Konditorier
Bertil Persson: Smedmästarna har spelat stor roll
Bertil Persson: Byggverksamhetens starka namn
Bertil Persson: Bilsadelmakare – ett yrke som freden skapade under 40-talet
Marie Juhlin: Fönsterhantverk – ett bevarande yrke
Bertil Persson och Marie Juhlin: Yrkesskickliga tandtekniker har gett oss bländvita leenden
Bertåke Holm: Massor av eldsjälar satte fart på frisöryrket
Bertil Persson: Tryckerier
Bertil Persson: Bong – Kemner – Raihle – namn som försvunnit
Bertil Persson: Ystads östra industriområde börjar nagga Öja by i kanten
Bertil Persson: Syrénvägen blev Ystads första bilhandlargata 1967
Bertil Persson och Börje Hagman: Mästar- och gesällbrev ett bevis på kompetens
Årets Företagare – En hederstitel
Inflyttning Skepparegatan
Företagarna i dagens skola
Företagarnas Riksorganisation
Förteckning över styrelseledamöter 1847 – 2011
Inflyttning på Skepparegatan
Företagarna i dagens skola
Företagarnas Riksorganisation

YSTADIANA 2012 ”Ystads Klosterträdgårdar och gråbröderna under medeltiden”

Text: Barbara Johnson, Foto: Lucas Gölén
Förord
Inledning
Gråbröderna
Franciskus av Assisi – hans livsverk och liv
Solsången
Franciskanorden i Norden och Ystad
Franciskanernas ankomst, utbredning och utveckling
Gråbrödraklostrets tillkomst och utveckling under
medeltiden
Trädgårdarna
Några ord om medeltidens klosterträdgårdar
Rosengården
Apelgården
Kålgården
Örtagården
Pionträdgården
Några av klosterområdets ovanliga lövträd
Klosterdammen och blomsterstråket
Till sist
Litteratur och källförteckning
Noter
Bildregister

YSTADIANA 2013 ”Ystads historia i kartor – En resa under 600 år”

Per-Axel ”Pax” Sjöholm och Håkan Nilsson: Förord
Gert Jeppsson och Claes B. Persson: Inledning
Gert Jeppsson: Kartor, 1400-tal och 1500-tal
Gert Jeppsson: Kartor, 1600-tal
Gert Jeppsson: Kartor, 1700-tal
Gert Jeppsson (t,o.m. kta 57), Claes B. Persson: Kartor, 1800-tal
Claes B. Persson och Anna Möller: Kartor, 1900-tal
Claes B. Persson och Anna Möller: Kartor, 2000-tal
Per-Axel ”Pax” Sjöholm: Efterord
Kjell Lugnér: Kartregister
Kjell Lugnér: Personregister
Kjell Lugnér: Platsregister
Gert Jeppsson: (kartorna Käll- och litteraturförteckning 1-57 och 87)
Medverkande

YSTADIANA 2014 ”Himmelskt vackert – vävnader från Österlen”

Förord
Håkan Nilsson: Fornminnesföreningens samling av vävnader
Mari-Louise Franzén: Vävtekniker med lång tradition
Britta Hammar: Kläder för stugan
Åsa Stentoft: Mönster och vävnader på Österlen
Gunvor Johansson: Vävnadernas användningsområde
Annhelén Olsson: Kvinnorna som vävde
Helén Lennartsson: Boel Andersdotters krabbatäcke
Barbro Nyberg: Himmelskt vackert om och om igen
Kerstin Paradis Gustafsson: Om tråd och väv
Ingela Bergils: Löderups vävskola
Anki Dahlin: Mitt kulturarv
Medverkande
Noter
Källor

YSTADIANA 2015 ”Handbok över gamla Ystad”

Förord
Kort om Ystads historia
Intressanta byggnader
Gatunamnens historia
Äldre gatunamn som inte förekommer mer
Äldre namn på staden Ystad
Historiska snabbfakta över Ystad
Litteraturlista
Bildförteckning
Medverkande
Karta

YSTADIANA 2016 ”Den högst originella fröken Charlotte Berlin”

Förord
Inledning
Ingela Bergils: Charlotte Berlin – en samlare i tiden
Håkan Nilsson: Charlotte och musiken
Barbara Johnson Kihlman: Om Charlotte Berlins okända trädgård
Håkan Nilsson: Charlotte Berlin och maten
Ingela Bergils: Hantverkare och klockare i Charlotte Berlins släkt
Hans Permbo: Ystads tidiga roll i 1800-talets fotohistoria
Hans Permbo: Historien om Charlotte Berlins daguerreotypi
Britta Hammar: Charlotte Berlins garderob
Eva Helen Ulvros: Släkten Berlin och Charlotte Berlin
Peter K. Andersson: Hemma hos Charlotte Berlin
Eva Helen Ulvros: Charlotte Berlin – några queerfunderingar
Anna Sandberg: Linolja, kimrök, tapeter och linoleum
Kristina Buhrgard: Att levandegöra Charlotte Berlins museum

YSTADIANA 2017 ”Grabrøthræ kloster KLOSTRET I YSTAD 750 ÅR”

Förord

Anders Ohlsson: Små bröder och stora män

Anders Reisnert: Franciskanerklostret i Ystad

Therese Ohlsson: Gravstenspussel

Curt Wallin: Franciskanerkonventet i Ystad

Sten Skansjö: Den danska reformationen och Ystadsklostret

Andreas Manhag: Theodor Wåhlins restaurering av Gråbrödraklostret

Håkan Nilsson: Riv skiten!

Noter

Käll- och litteraturförteckning

Medverkande

YSTADIANA 2018 ”Gå i kloster! glimtar från 25 års museiverksamhet”

Förord
Håkan Nilsson: För det första …
Vad får man göra …
Nya basutställningar
Spindeln i nätet
Samla och bevara
Svåra saker
Siden, sammet …
Klosterkyrkan
Sambo med Charlotte Berlin
Klosterträdgårdarna
Det ena du vill …
Till sist …

YSTADIANA 2019 ”SAMUEL MOSES MARCUSFOTOGRAFEN SOM FÖREVIGADE DET SENA 1800-TALETS YSTAD

Ronny Nielsen och Per-Axel Sjöholm: Bakgrund och förord
Ingela Bergils: Inledning
Ingela Bergils: Samuel Moses Marcus

YSTADIANA 2020 ”PETER BOISEN. DANSKEN SOM PRÄGLADE YSTAD

Ivo Holmqvist:
Förord
Släkten och familjen: Släkten i Danmark, Familjen i Sverige
Landsmännen: Danska arkitekter verksamma i Skåne under andra hälften av 1800-talet
Asylerna och sjukhuset
Kyrkorna och begravningskapellen: Borlunda, Hassle-Bösarp, Solberga, Skåne-Tranås, Ilstorp, Baldringe, Öja, Glemminge
Skolorna
Teatern och tullhuset
Rådhuset, tingshusen och andra offentliga byggnader
Fabrikerna och affärsfastigheterna
Hyreshusen och villorna
Saltsjöbaden och villorna i Sandskogen
Bränderna
Husen som revs
Appendix
Tack
Summary in english
Litteratur
Personregister
Bildkällor
Om YF – Ystads Kulturhistoriska Förening
Om centrum för Öresundsstudier

YSTADIANA 2021 ”TILL STADENS PRYDNAD. OFFENTLIG KONST I YSTAD

Håkan Nilsson, Per-Axel Sjöholm: Vad vill vi med boken?
Anders Reisnert: Äldre offentlig konst i Ystad
Anita Svensson: Ystads prydnader
Lars Carmén: Resenären
Julia Björnberg, Ýrr Jónasdóttir: Att förmedla Ystads konstmuseums konstsamling
Ýrr Jónasdóttir: 1% konst
Madeleine Brandin: Vackra vardagsmiljöer
Håkan Nilsson: Simson
Lars Carmén: Utställning Konst på stan 1986
Thomas Millroth: Ute på stan…
Thomas Kjellgren: Bland mammarop, neonslingor och färgbubbel
Håkan Nilsson: Samtal med stenar
Anita Svensson: Mor och barn
Susanne Durlind: ”Man måste vara kreativ”
Lars Carmén: Marsvinsholm och skulpturparken
Anita Svensson: En mobilapp och konstpromenader
Offentlig konst i Ystad
Karta över Ystads offentliga konst
Index

YSTADIANA 2022 ”BALTZAR VON PLATEN. UPPFINNAREN SOM FÖRENKLADE VÅR VARDAG

Bo Willén:
”Begreppet evighetsmaskinen”
Prolog
Ätten von Platens härkomst
Baltzar von Platens familjeförhållande
Tidiga barndomsår
Inflyttningen i Villa von Platen
Skoltiden i Ystad
Studier vid Universitet i Lund
Resa till Stockholm och KTH
Mötet med Carl Munters
Kylskåpet utan rörliga delar
Baltzar går sin egen väg
Den konstgjorda diamanten och Quintuspressen
Avsaltning av havsvatten
Högspänd likström för kraftöverföring
Gengasdrift för bilar
Den droppfria kranen
Blandaren för varmt och kallt vatten
Reservoarpennan med reservtank
Termostaten
Elektriska högspänningsisolatorer
Nyårsfest i Stockholm 1950
Musiken
Från Götgatan 16 till Götgatan 66
Livet i villan von Platen, Ystad
AB Carbox
Källesjö och Volvoprojektet (Translab AB)
Tillbaka till Ystad och vidare experiment med ppm
IVA:s (Ingenjörsvetenskapsakademin) guldmedalj
Presskonferensen i Villa von Platen
Reaktionerna på ppm-presentationen
PE och korrespondens med myndigheter
Efterspelet
Den kortaste och enklaste förklaringen till ppm
Epilog
Referenser

YSTADIANA 2023/2024 ”YSTADS ALLEHANDA – DE FÖRSTA 150 ÅREN. VARJE DAG BERÄTTAR VI NÅGONS HISTORIA. DETTA ÄR VÅR

Lars Molin: Förord – ett nytt äventyr varje dag i 150 år
Carl Johan Engvall: Hon tog tidningen in i framtiden
Carl Johan Engvall: Ett tidningshus med en lång historia
Carl Johan Engvall: Journalistik under corona-pandemin
Fredrik Sjöstrand: Lokalredaktören älskar fortfarande jobbet efter 33 år
Annika Thunell: Pernilla på Svantorget var tidningens ansikte utåt
Carl Johan Engvall: Prisad journalistik om det moderna lantbruket
Jessica Ziegerer: Tidningen tvingades att vara försiktig
Fredrik Sörensson: Bertil Åkerman har roddat YA-cupen i över 50 år
Ulf Mårtensson: August Strindberg – en kändis i YA:s spalter
Alba Mogensen: Selma Lagerlöf passerade obemärkt förbi
Ulf Mårtensson: Ett kvarters sekel med Mankell och Wallander i spalterna
Ulf Mårtensson: Hasse Alfredson trogen både Österlen och YA
Carl Johan Engvall: Spåren från 1873 finns kvar i dagens Ystad
Jan Ohlsson: De största ögonblicken i sportchefens karriär
Carl Johan Engvall: Walde Bengtsson gav röst åt Österlen
Petter Birgersson: Ystads Allehanda står fast vid den frisinnade tanken
Carl Johan Engvall: En modernisering som tog YA tillbaka till ursprunget
Carl Johan Engvall: Engagemanget för kunden driver annonsavdelningen
Matz Jönsson: Ystads Allehanda – 150 år i tidningarnas värld
Carl Johan Engvall: Chefredaktören som sålde familjeföretaget
Maja Ljung: Tidningsfabriken har deadline dygnet runt
Vi är Ystads Allehanda