Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Till stadens prydnad

Offentlig konst i Ystad.

Red. Håkan Nilsson, 2021.

Utgiven i samarbete med Ystad Skulpturpark.

Föreningen Ystads Skulpturpark arbetar med att inventera och dokumentera stadens offentliga konst. Vi har velat lyfta dess betydelse ur olika synvinklar. Ystad har många vackra stadsmiljöer med intressant arkitektur, men den offentliga konsten har under åren inte haft någon särskilt framträdande roll i stadens utveckling.

Föreningen har velat stimulera intresset för den offentliga konsten genom att utveckla en mobilapp med audioguide och arrangera offentliga konstrundor.

Nu blir det också en bok, nummer 66 i Ystads Kulturhistoriska förenings årsskrift Ystadiana. Denna bok ger olika perspektiv och utblickar som vi hoppas kan vara en ögonöppnare för den offentliga konsten.

Bokens författare kompletterar varandra med bred erfarenhet och kompetens inom ämnena konst- och kulturhistoria, arkitektur och pedagogik.

Vår målsättning har också varit att åstadkomma en vacker och intresseväckande bok med många fina bilder!

Till stadens prydnad – Offentlig konst i Ystad, red, Håkan Nilsson, 2021

Till stadens prydnad – Offentlig konst i Ystad, red, Håkan Nilsson, 2021