Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Samuel Moses Marcus

Fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad.

Ingela Bergils, 2019.

I Ystads Fornminnesförenings fotoarkiv finns stads- och porträttbilder från 1840-talet och framåt. Många av bilderna från tiden 1865–1920 har tagits av kunglige hovfotografen Samuel Moses Marcus. Hans Ystadsfotografier är en viktig dokumentation av en stad i förändring. Samma år som han etablerade sig i Ystad, påbörjades byggandet av Östra Förstaden och första delen av järnvägen mot Eslöv invigdes; två stora händelser som påverkade Ystads utveckling. Samuel Moses Marcus var även en populär ateljéfotograf. Många Ystadsbor och andra återkom till honom när de ville bli fotograferade. I Ystadiana 2019 visas ett urval av hans

dokumentation av Ystad, liksom en del ateljéfotografier.

Samuel Moses Marcus – fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad, Ingela Bergils, 2019

Samuel Moses Marcus – fotografen som förevigade det sena 1800-talets Ystad, Ingela Bergils, 2019