Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Himmelskt vackert

Vävnader från Österlen.

Red. Ingela Bergils, Lucas Gölén, Håkan Nilsson, 2014.

Boken är skriven i samband med utsällningen med samma namn på Klostret.

Arbetet med att förvalta, bevara och levandegöra Ystads Fornminnesförenings samlingar ger en fantastisk insikt om Ystads och Österlens historia. Här kan man bl.a. se resultatet av flera generationer kvinnors arbete vid vävstolarna. föreningen äger en mängd textiler, bland dem många ovanligt vackra och välbevarade rölakansvävnader från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

2014 har Klostret i Ystad gjort en stor utställningssatsning inspirerad av dessa fin allmogevävnader från sydöstra skåne. Ystads Fornminnesförening har generöst upplåtit Ystadiana 2014 för samma tema: “Himmelskt vackert – vävnader från Österlen”.

Det är fornminnesföreningens förhoppning att utställningen skall leva kvar länge genom denna årsbok. De olika artikelförfattarna har lagt ner ett stort och förtjänstfullt arbete på att lyfta fram vävnadernas form, färg och historia i sina respektive bidrag.

Välkommen in i en sagolik värld fylld av figurer och mönster med drag av kvardröjande forntid, Fjärran Östern och sagoväsen som viskar om hemligheter vi inte riktigt vet att tolka.

Himmelskt vackert – vävnader från Österlen, red. Ingela Bergils, Lucas Gölén, Håkan Nilsson, 2014

Himmelskt vackert – vävnader från Österlen, red. Ingela Bergils, Lucas Gölén, Håkan Nilsson, 2014