Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Ystads historia i kartor

En resa under 600 år.

Red. Per-Axel Sjöholm och Ronny Nielsen, 2013.

Utgiven i samarbete med Historiska Media.

Ystad har haft stor betydelse för Skånes utveckling ända sedan 1200-talet. Stadens historia är väl dokumenterad, men en framställning av dess geografiska bild genom tiderna har saknats. I Ystads historia i kartor finns denna bild samlad och genom ett unikt kartmaterial berättas stadens historia under sexhundra år.

Den äldsta kartan är från 1427 och det är då som Ystad finns omnämnt på en karta för första gången. Kartans upphovsman är den kände danske kartografen Claudius Clavus. Därefter följer knappt hundra olika kartor som visar stadens utveckling, eller tänkta utveckling, under nästan sexhundra år. De vackra kartorna är många gånger helt unika och har aldrig tidigare visats för en större publik. Den sista kartan är en översiktsplan från 2005 och boken avslutas med en flygbild från 2013.

Ystads historia i kartor är den ultimata boken för alla som är intresserade av stadens roll i historien men även för alla som fascineras av Kartor.

Ystads historia i kartor – en resa under 600 år, red. Per-Axel Sjöholm och Ronny Nielsen, 2013

Ystads historia i kartor – en resa under 600 år, red. Per-Axel Sjöholm och Ronny Nielsen, 2013