Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Ystads klosterträdgårdar

och gråbröderna under medeltiden.

Barbara Johnson Kihlman, 2012.

Ystads klosterträdgårdar utgörs av ett pärlband olika trädgårdar som omger det gamla Franciskanklostret och S:t Petri kyrka i stadens historiska kärna. Närmast klostret och kyrkan ligger den prunkande rosengården och väster därom den gräsklädda apelgården. Åt norr ansluter den lilla, väl inhägnade, kålgården och vidare österut den häckomgärdade innehållsrika örtagården. Sommarbloms- och perennplanteringar förstärker den vackra vyn över klosterdammen där en gångstig leder till pionträdgården öster om dammen. Trädgårdarna har anlagts under 1900- och 2000-talen, utformade bl.a. efter inspiration av källor om medeltidens klosterträdgårdar.

Det fina samspelet som råder mellan dessa nutida, av besökarna mycket omtyckta, trädgårdar och franciskanordens vackra tegelbyggnader inbjuder till eftertanke och sökande efter mer kunskap om de under medeltiden så framgångsrika franciskanerna, gråbröderna, samt ordens karismatiske grundare, Franciskus av Assisi.

Denna bok vill bidra med att förmedla lite mer kunskap såväl om Ystads nutida klosterträdgårdar som om klosteranläggningarnas byggherrar, gråbröderna. Följ med på en kort historisk resa och en trädgårdspromenad runt Franciskanklostret.

Barbara Johnson Kihlman är landskapsarkitekt som under mer äµ 40 års verksamhet har haft mångsidiga skiftande projekt och uppdrag.
Lucas Gölen har under mer än 20 års tid varit verksam som yrkesfotograf och medverkat i många böcker och tidningar.

Ystads klosterträdgårdar och gråbröderna under medeltiden, Barbara Johnson Kihlman, 2012

Ystads klosterträdgårdar och gråbröderna under medeltiden, Barbara Johnson Kihlman, 2012