Ystads kulturhistoriska förening

Menu

... tacka vet jag bruket

en historia om Köpingebro, Mats Greiff och Jan Thorsson, 2010.

Den 9 februari 2006 kom slutet för Köpingebro sockerbruk. Allt gick mycket snabbt den dagen. Den danska sockerkoncernen Daniscos VD kom från Köpenhamn med personalchefen för att säga att bruket skulle stå igen. Det var ett besked utan diskussion. En del gamla medarbetare grät. Allt kom så snabbt att avskrivningarna för de stora investeringarna som gjorts inte var klara. Ledningens uppgift blev att lägga ner bruket. En mer än hundraårig epok av sockerproduktion för bruket och Köpingebro är slut.

Denna bok belyser brukets och samhällets historia ur olika aspekter. Författare är mats Greiff, professor i historia vid Malmö högskola, och Jan Thorsson, fil mag i historia och journalist.

... tacka vet jag bruket – en historia om Köpingebro, Mats Greiff och Jan Thorsson, 2010

... tacka vet jag bruket – en historia om Köpingebro, Mats Greiff och Jan Thorsson, 2010