Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Fotograferna

Hans Permbo, 2009.

I denna bok uppmärksammar vi fotograferna i Ystad. Händelserna i och omkring deras liv och gärningar. De kemiska och tekniska förutsättningar som stod till buds för denna yrkesgrupp under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första.

Det är dessa fotografer som har bidragit till den största samlade bildskatt som idag förvaltas av Ystads fornminnesförening och Ystads museer.

Fotograferna – Hans Permbo, 2009

Fotograferna – Hans Permbo, 2009