Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Makten och heligheten

Stefan Larsson & Mats Anglert, 2008.

Precis som Rom skapades inte Ystad på en dag. Den stadsutveckling som en gång började pågår ännu idag. Under medeltiden spelare ”Makten och heligheten” i form av kung och kyrka en stor roll för Ystads tillväxt. Detta satte avtryck som fortfarande är synliga i stadens gestaltning. Men att skapa en stad handlar inte bara om att styra handel, uppföra bostäder och institutioner. En stad där ingen stad utan invånare, och varför kom då dessa stadsbor? Det var många grupper som skapade Ystad. Stormän, bönder och fiskare. Även köpmännen från andra sidan Östersjön var i högsta grad delaktiga. Bröderna i klostret har inte heller varit några passiva betraktare.

Makten och heligheten,Stefan Larsson & Mats Anglert, 2008

Makten och heligheten,Stefan Larsson & Mats Anglert, 2008