Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Från Latinskola till gymnasium

red. Margaretha Böös-Olsson, Kurt Jeppsson, Sten Hagberg, 2006

”Man lär så länge man har elever” är en populär travestering på sanningen att ”att man lär så länge man lever”. Alla personerna på bilden har genom sina pedagogiska insatser och elevkontakter bidragit till många av våra ungdomars utveckling och kunskaper och därmed i viss mån till det framtida samhällets utformning. En maktpåliggande uppgift, där en stor del av lönen har varit återkopplingen från eleverna – ett reversibelt lärande.

Denna skrift försöker ju en bild av läroverk och gymnasieskola över tid i Ystad. En spännande mötesplats och en kunskapens smältdegel och inte bara en ”studentfabrik”.

Från Latinskola till gymnasium, red. Margaretha Böös-Olsson, Kurt Jeppsson, Sten Hagberg, 2006

Från Latinskola till gymnasium, red. Margaretha Böös-Olsson, Kurt Jeppsson, Sten Hagberg, 2006