Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Heliga kläder

red. Håkan Nilsson, Eric Anderson, 2005

Ystadiana 2005 har fått samlingsnamnet ”Heliga kläder” efter den stora utställningen som finns på Klostret i Ystad under 2004 – 2005. 17 i ämnet sakkunniga artikelförfattare har bidragit till denna högintressanta bok. Det är inte bara en bok om kyrkliga skrudar utan även en generalmönstring av Ystads andliga kulturarv – från medeltid till nutid.

Heliga kläder, red. Håkan Nilsson, Eric Anderson, 2005

Heliga kläder, red. Håkan Nilsson, Eric Anderson, 2005