Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Från torg till torg

red. Bertil Persson, 2004

Idén till att presentera köpenskapen i Ystad under 1900-talet med tyngdpunkten lagd till mellan 1930 och 1960 kläcktes egentligen av Ystads Köpmannaförenings styrelse inför hundraårsjubileet 2002. Av utrymmesskäl har vi tyvärr bara kunnat berätta om Österportstorg, Stora Östergatan, Stortorget, Hamngatan och Hamntorget. Men utan tvivel finns det material från övriga gator och kvarter för ytterligare bok. Kanske kommer det en. Vem vet?

Från torg till torg, red. Bertil Persson, 2004

Från torg till torg, red. Bertil Persson, 2004