Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Uppåt väggarna – bygga och bo i Ystad

Red. Roland Jakobsson, Håkan Nilsson, 2001

Denna årgång av Ystadiana är vårt bidrag till arkitekturåret 2001. I ”gamla Svenska städer” från 1908, beskrivs Ystad som följer:

“Ännu skymtar här och där i gatornas perspektiv medeltida trappgaflar och långa husrader prunka i 1600-talets praktfulla krosvirkesarkitektur. 1700-talets ekonomiska depression representeras af enklare korsvirke och uppsvinget vid 1800-talets början af grundmurade stenhus i kejsarstil. Därefter följer hela profkartan af förra århundradets smakriktningar.”

Uppåt väggarna – bygga och bo i Ystad, red. Roland Jakobsson, Håkan Nilsson, 2001

Uppåt väggarna – bygga och bo i Ystad, red. Roland Jakobsson, Håkan Nilsson, 2001