Ystads kulturhistoriska förening

Menu

25

september

19:00

Klostret i Ystad

Boka

Maktstrukturer i Köpingebroområdet – från stenålder till medeltid

Föredrag av arkeolog Lars Jönsson med utgångspunkt från fornlämningar och arkeologiska lämningar i närheten av Köpingebro. Föredraget kommer framförallt att beröra köpingeorterna Lilla och Stora Köpinge, men även kungalevet Arvalund (nuvarande Nedraby) norr om Stora Köpinge. I Klostrets hörsal.
Avgift 100 kr, medlemmar i YF – Ystads kulturhistoriska förening 50 kr.

Bronsåldershögar i Köpingebro

Bronsåldershögar i Köpingebro