Ystads kulturhistoriska förening

Menu

06

april

19:00

Klostret

Byggnadsvård, ekologi och hållbart byggande

Arkitekt Krister Wall berättar om restaurering, transformering m.m. av äldre byggnader, men också om äldre kontra moderna byggnadsmaterials påverkan på hälsa och hållbarhet. Krister Wall kommer också genom ett antal exempel belysa projekt som han arbetat med. Det mest övergripande var hans engagemang under 16 år som ansvarig arkitekt, anlitad av Statens fastighetsverk, för återuppbyggnad och restaurering av Hovdala slott i Hässleholm. Han kommer även att berätta lite om tillgänglighetsarbetet på Klostret och om visionerna som inte blivit av. Förbokning till info@ystadsfornminnesforening.se eller 0709-45 79 08. Avgift 80 kr, medlemmar i YF – Ystads Kulturhistoriska Förening 40 kr, betalas kontant eller med swish på plats.

Arkitekt Krister Wall

Arkitekt Krister Wall


Håkan Nilsson, fd chef på Klostret

Håkan Nilsson, fd chef på Klostret