Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Styrelsen 2024

Marie Juhlin Ordförande
Anders Ohlsson Vice ordförande
Anita Svensson Kassör
Anna Gullmark Intendent
Håkan Nilsson Ledamot
Eva-Britt Petersson Ledamot
Fredrik Nihlén Ledamot
Eskil Persson Ledamot
.
Anders Evander Revisor
Staffan Björnberg Revisor
Torsten Thuresson Revisorssuppleant
Kjell Lugnér Revisorssuppleant
.
Viveka Paulsson Valberedning
Per-Axel Sjöholm Valberedning
Agneta Norrman Valberedning