Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Styrelsen 2023

Per-Axel Sjöholm Ordförande
Marie Juhlin 1:e vice ordförande
Anders Ohlsson 2:e vice ordförande
Anita Svensson Kassör
Kjell Lugnér Finansansvarig
Tina Westergren Intendent
Håkan Nilsson Ledamot
Eva-Britt Petersson Ledamot
Fredrik Nihlén Ledamot
Eskil Persson Ledamot
.
Jan-Olof Fridenman Revisor
Anders Evander Revisor
Bo Lönnerblad Revisorssuppleant
.
Viveka Paulsson Valberedning
Per-Axel Sjöholm Valberedning