Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Föreningen bildades för att rädda staden

Ystads kulturhistoriska förening bildades 1907 (kallades då Ystads Fornminnesförening) och har sedan dess betytt mycket för Ystads bevarande. Föreningen är en av Skånes äldsta och en av Sveriges äldsta kulturhistoriska föreningar. Föreningen engagerar sig aktivt i kulturmiljöfrågor och utgör remissinstans för byggnads- och miljöfrågor i Ystad kommun.

I början av 1900-talet stod Ystad inför stora förändringar. Gamla betydande fastigheter skulle ge plats åt nya moderna byggnader. Klostret i Ystad skulle rivas. Politikerna ansåg att klosterruinerna inte vara värda att rädda. En rad betydelsefulla och upplysta personer i Ystad fick helt enkelt nog av alla rivningsplaner som skulle förstöra kulturhistoriska värdefulla byggnader och miljöer.

1907 bildades Ystads kulturhistoriska förening och målet var att rädda staden från att förstöras av en allmän rivningshysteri. Ystads kulturhistoriska förening köpte in viktiga kulturhistoriska fastigheter och tog hand om dessa istället för att de skulle rivas och försvinna.

Namnlös bild


Namnlös bild