Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Klosterträdgårdarna

På initiativ av museichef Håkan Nilsson och stadsträdgårdsingenjör Per Larsson bildades Rosariet i anslutning till Klostret i Ystad.

Vi vet inte hur trädgården såg ut då Klostret var aktivt men vi vet att munkarna vid sidan av sin tiggarverksamhet måste ha odlat grönsaker och rotfrukter för att klara sin försörjning. Rosen har varit en viktig symbol för Jungfru Maria och medicinalväxter för tillverkning av medikament och salvor. En apelgård har troligtvis också funnits.

Tankar hade länge funnits att göra klostrets omgivningar till en oas för såväl Ystadbor som andra besökare. Konstnären Maria Björklund ritade Rosariet och Teknik- och Fastighetsavdelningen planerade och projekterade. Buxbom och rosor planterades. Den 16 juni 2002 invigdes Rosariet och den 18 maj 2003 invigdes Klosterbrunnen, skulpterad av Camilla Bergman. Sedan dess har tillkommit en kålgård samt en pionträdgård, ritad av trädgårdsarkitekt Barbara Johnson.

Trädgårdsgruppen Sub Rosa har under tiden 2012-2023 varit en förening för en grupp trädgårdsamatörer som varit ansluten till Ystads kulturhistoriska förening. Föreningen var aktiva i skapandet av Rosariet och engagerade i Klostrets olika trädgårdar.