Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Klostret

Namnlös bild

Klostret räddades och Ystads kulturhistoriska förening initierade också renoveringen av 1912. Föreningen betalade halva renoveringskostnaden och Ystad kommun den andra halvan. Från 1912 fram till 1963 drev Klosterstyrelsen och Ystads kulturhistoriska förening tillsammans Ystads kulturhistoriska museum. 1964 bildades Kulturnämnden som därefter tog över museiverksamheten.

Ystads kulturhistoriska förening och Klostret i Ystad står varandra fortfarande mycket nära och föreningens samlingar ligger till grund för många utställningar och visningar på Klostret i Ystad.


Klosterträdgårdarna

Kommunens parkavdelning och klosterpersonalen har tillsammans rekonstruerat trädgårdarna runt klostret. Vi vet inte hur de såg ut men vi vet att klost [Läs mer...]