Ystads kulturhistoriska förening

Menu

Flytt av samlingar

I kulturmagasinet pågår ett intensivt arbete med att packa ner samlingarna. De skall så småningom flyttas till ett alldeles nytt och klimatanpassat magasin. Det är ett arbetskrävande företag att säkerhetsställa att inget kommer att fara illa av en omflyttning. Mycket i samlingarna är skört och därför känsligt för drastiska klimatförändringar och en del är stort och tungt men kräver ändå ett säkert transportskydd. Samlingarna domineras av de kulturhistoriska samlingarna som ägs av Ystads Kulturhistoriska förening. Här inryms också föremål från Charlotte Berlins museum som ägs av en stiftelse. De betydande konstsamlingarna som ägs av Ystads kommun skall också packas in på ett professionellt sätt för att inte fara illa i flyttprocessen. Till detta kommer ett ansenligt arkiv och en stor fotosamling.